Tipolen

Tipolen je obchodný názov pre typy nízkohustotného polyetylénu vyrobeného spoločnosťou MOL Petrochemicals Co. Ltd. (predtým TVK), Tiszaújváros. Nízkohustotný polyetylén je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou v BASF rúrovom reaktore. Hustotný rozsah je 0,920 – 0,923 g/cm3.

Produkt Značka Skupina produktov Oblasti použitia
Technické údaje (EN) Vyhlásenie zhode (EN)
FA 244-51 FA 244-51 Tipolen LDPE Fólie
FB 243-51 FB 243-51 Tipolen  LDPE Fólie, Vyfukovací typ
FB 243-55 FB 243-55 Tipolen  LDPE Fólie, Vstrekovací typ
FC 243-51 FC 243-51 Tipolen  LDPE Fólie
FC 243-55 FC 243-55 Tipolen  LDPE Fólie
FD 243-51 FD 243-51 Tipolen  LDPE Fólie, Vstrekovací typ
FD 243-55 FD 243-55 Tipolen  LDPE Fólie


Bralen

Pod obchodným názvom BRALEN dodávame rozvetvený nízkohustotný polyetylén, ktorý sa vyrába vysokotlakovou polymerizáciou etylénu. Výborné fyzikálno-mechanické vlastnosti mu zaručujú široké aplikačné uplatnenie.

BRALEN je húževnatý a pružný polymér stály v teplotnom rozmedzí od -50 až do +85 °C, stály voči neoxidujúcim kyselinám, lúhom, soliam a ich roztokom. Výrobný sortiment zahrňuje typy pre takmer všetky spracovateľské technológie.

Produkt Značka Skupina
produktov
Oblasti použitia
Technické údaje (EN) Vyhlásenie zhode (EN)
FB 03-53 FB 03-53 Bralen LDPE Fólie
FB 08-64 FB 08-64 Bralen LDPE Fólie
FB 08-65 FB 08-65 Bralen LDPE Fólie
FB 2-17 FB 2-17 Bralen LDPE Fólie
FB 2-30 FB 2-30 Bralen LDPE Fólie
FB 3-33 FB 3-33 Bralen LDPE Fólie
NA 7-25 NA 7-25 Bralen LDPE Nanášací typ, Vstrekovací typ
RB 03-23 RB 03-23 Bralen LDPE Fólie, Vyfukovací typ, Vytláčací typ (dosky, profily, termoforming)
RB 2-62 RB 2-62 Bralen LDPE Vstrekovací typ, Vytláčací typ (dosky, profily, termoforming)
VA 20-60 VA 20-60 Bralen LDPE Vstrekovací typ